Annuleringsvoorwaarden

1 september 2021 

Een bericht van annulering dient maximaal 14 dagen na aankoop per email te worden verzonden naar info @ Julietteschraauwers.com, onder vermelding van voor en achternaam en factuur nummer. Bij annulering bent u Julietteschraauwers.com € 25,– incl. BTW administratiekosten verschuldigd. Wanneer men door bijzondere omstandigheden bij aanvang niet (volledig) aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kan in overleg eventueel een aangepaste betalingsregeling worden getroffen.